İçeriğe geç
Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesi çerçevesinde “Veri Sorumlusu” olarak, Hakkı Yeten Cad. Selenium Plaza No:10/C Kat: 5,  34349 Beşiktaş İstanbul adresinde yerleşik olan 4B Sağlıklı Yaşam Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri (“4B”), KVKK uyarınca 4B’ye sunulmuş ve/veya toplanmış olan kişisel verilerinizin (adınız, adresiniz, telefon numaranız, e-posta adresiniz gibi kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi) (“Kişisel Veriler”) ve KVKK madde 6 kapsamında sayılan özel nitelikli kişisel verilerinizin (“Özel Nitelikli Veriler”) işlenmesine ve bunlara dair haklarınıza dair aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. 

1- KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI 

Kişisel verileriniz, KVKK ve diğer ilgili mevzuatlara ve Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikamıza uygun olarak aşağıdaki amaçların gerçekleştirilmesi için 4B tarafından, verilen hizmet amacı için Kişisel Verileriniz, 4B’ye ait https://buketsozan.com/ URL uzantılı  internet sitesinden, 4B’ye sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik yollar ile (e-posta, sms, whatsupp mesajı, görüntülü dijital platformlardan verilen (teams, zoom, Google meets vb.) ortamda her türlü danışmanlık hizmeti vb.) elde edilmektedir.

4B tarafından, teşhis, muayene, kontrol, tedavi, tıbbi sağlık programı, tıbbi diyet programı, koçluk, eğitim, online danışmanlık, yüzyüze danışmanlık ve sunmuş olduğu tüm hizmetlerin yürütülmesi için gerekli olan ve bu amaçla elde edilen Kişisel Veriler ve Özel Nitelikli Kişisel Veriler aşağıda sıralanmıştır.

 • Adınız, soyadınız, T.C kimlik numaranız, Türk vatandaşı olmamanız halinde pasaport numaranız veya geçici T.C kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, kimlik bilgileriniz, cinsiyet bilginiz,
 • Adresiniz, telefon numaranız, e-posta adresiniz ve amaca uygun elde edilen tüm iletişim verileriniz,
 • Banka hesap numaranız, iban bilgileriniz gibi finansal verileriniz
 • Laboratuvar ve görüntüleme sonuçlarınız, test ve tahlil sonuçlarınız, muayene verileriniz, reçete bilgileriniz gibi tıbbı teşhis, tedavi, diyet programı oluşturulması, takip ve kontrolü ve diğer hizmetlerin yürütülmesi sırasında elde edilen sağlık verileriniz,
 • 4B adresinde fiziken veya https://buketsozan.com/ URL uzantılı internet sitesi üzerinden paylaşılan danışan kabul ve randevu formları ve bu formlarda yer alan Kişisel Verileriniz ve Özel Nitelikli Kişisel verileriniz,
 • 4B’yi ziyaretiniz sırasında alınan görüntü ve ses kaydı verileriniz,
 • 4B çalışanlarına, https://buketsozan.com/ URL uzantılı internet sitesi, telefon ya da e-posta üzerinden ilettiğiniz mesaj ve sorular sebebi ile elde edilen verileriniz,
 • https://www.doktorsitesi.com/ URL uzantılı web sitesinden randevu alınması sırasında ve/veya soru sor kısmında sorduğunuz sorular aracılığıyla elde edilen kişisel verileriniz,
 • Hizmetlerimizi değerlendirmek amacı ile paylaştığınız soru, yanıt ve yorumlarınız sebebi ile elde edilen verileniz,
 • 4B, çağrı merkezi ile iletişime geçtiğiniz takdirde tutulan sesli görüşme kaydınız,
 • https://buketsozan.com/ URL uzantılı web sitemiz ve mobil uygulamamızın kullanımı sırasında elde edilen gezinme bilgileri, IP adresi, tarayıcı bilgileri ve kendi rızanız ile ilettiğiniz tıbbi bilgi ve belgeler, anketler, form bilgileri ve konum verileriniz.

 

Yukarıda sayılan Kişisel Verileriniz ve Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz aşağıda sayılan amaçlar ile işlenebilecektir.

 • Kamu sağlığının korunması, tıbbi teşhis, tedavi, danışmanlık, diyet programı hazırlanması, kontrolü ve devamına ilişkin hizmetlerin yürütülmesi,
 • Çalışan, ziyaretçi ve danışan kimliklerinin doğrulanması ve kayıt oluşturulması,
 • İlgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması,
 • Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi,
 • Danışan hizmetleri, muhabese işlemleri, satın alma bölümleri tarafından sağlık hizmetlerinin finansmanı, tetkik, teşhis ve tedavi giderlerinin karşılanması, gerekli olması halinde özel sigorta şirketleri ile talep edilen bilgilerin paylaşılması,
 • Elektronik ortamlar ve telefon yolu ile randevunuz hakkında sizleri bilgilendirme,
 • Danışan hizmetleri ve çalışan personel tarafından kimliğinizin tespit ve teyit edilmesi,
 • 4B yönetimi tarafından kurum iç işleyişinin planlanması, yönetilmesi ve sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi amacı ile analiz yapılması,
 • Danışan haklarının yerine getirilmesi,
 • İş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması, acil tıbbi müdahale gerekmesi, hizmetin verilmesi ve yerine getirilebilmesi için gerekli sağlık koşullarının takibi, yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması,
 • 4B ile olan iş ilişkisinin yönetimi, muhasebe yönetimi, iç raporlama, bilgi teknolojileri hizmetlerinin sağlanması,
 • 4B yönetimi tarafından personele eğitim verilmesi,
 • İşyerinde gizlilik ve güvenlik uygulamaları nedeniyle kamera görüntülerinin kaydedilmesi,
 • Bilgi sistemleri tarafından yetkisiz işlem ve ihlallerin izlenmesi ve engellenmesi,
 • Muhasebe tarafından, hizmetler karşılığında faturalandırma yapılması,
 • 4B yönetimi tarafından, 4B ile anlaşmalı olan tedarikçi ve her türlü hizmet sağlayıcılar ile ilişkilerin teyit edilmesi ve sözleşme yapılması,
 • 4B yönetimi tarafından, randevu, talep ve şikayetler konusunda her türlü sağlık hizmetlerine ilişkin sorulara cevap verilmesi,
 • 4B yönetimi ve bilgi sistemleri tarafından 4B sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamında her türlü gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,

 

2- KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLER

Kişisel Veriler, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen Kişisel Veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu metinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

4B, Kişisel Verileri sadece kesin, açık ve yasal amaçlar dâhilinde işleyecek, yukarıda açıklanan Kişisel Verilerin işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklayabilecek ve Kişisel Verileri KVKK’da ve burada belirtilen çerçevede toplandıkları amaçlarla bağdaşmaz bir şekilde işlemeyecek ve işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, kanunen saklama mecburiyeti bulunan haller saklı olmak üzere, re’sen veya ilgili kişinin talebi üzerine, KİŞİSEL VERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI’nda belirtilen şekillerde silecek veya yok edecek veya anonim hale getirecektir.

Ayrıca, Kanun’un 6/3. Maddesinde belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetim amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

Kişisel verileri işleme amaçları 4B işyeri politikalarımız ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimiz doğrultusunda güncellenebilir.

 

3- KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

4B tarafından işlenen kişisel verileriniz zorunlu olan bilgiler ile sınırlı olmak üzere yurtiçi veya yurtdışına aktarılabilir. Bu bilgiler;

Verilen Hizmet Gereği Kişisel Verileriniz ve Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz,

 • Kamu sağlığının korunması, tıbbi teşhis, tedavi ve danışmanlık hizmetlerinin yürütülmesi, ilgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması, yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi, hasta/danışan yönetimi, muhasebe ve insan kaynakları bölümleri tarafından sağlık hizmetlerinin finansmanı, tetkik, teşhis ve danışmanlık giderlerinin karşılanması, verilen hizmetler sınırlı olarak özel sağlık sigorta şirketleri ile talep edilen bilgilerin paylaşılması, internet üzerinden ve çağrı merkezi aracılığı ile randevu taleplerinin oluşturulması ve hastaya bu çerçevede bilgi verilmesi, işyeri yönetimi ve insan kaynakları tarafından kimliğinizin teyit edilmesi, işyeri yönetimi tarafından iç işleyişin planlanması ve yönetilmesi, insan kaynakları tarafından işyeri çalışanlarına eğitim verilmesi, bilgi işlem tarafından suistimal ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi, muhasebe tarafından hizmet karşılığında faturalandırma yapılması, hizmetin ifası için tedarikçiler ile anlaşma yapılması ve teyit edilmesi, 4B yönetimi tarafından hizmetlere ilişkin her türlü soru ve şikayetlere cevap verilmesi, 4B yönetimi tarafından sistem ve uygulamaların veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması, 4B’nin işbirliği içinde olduğu eğitim kurumları tarafından eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yerine getirilmesi,
 • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin yönetilmesi, iş ve iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, çalışanlara ait maaş hesabı açılması, 4B tarafından verilen telefon ve telefon hattı için GSM operatörleriyle, 4B’nin zorunlu bireysel emeklilik yükümlülüklerini yerine getirmesi, 4B tarafından danışanlara verilen hizmet gereğince sunucu desteği bulunan ve/veya bulut bilişim kullanılan ve danışanların ve çalışanların kişisel verilerini de içeren yazılım ve destek programlarının kullanılması, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, yasal gereklilikleri ifa etmek ve/veya resmi mercilerin taleplerini yerine getirmek amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşımda bulunmak amacıyla kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz açık rıza alınarak ve KVKK’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen Kişisel Veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecek, yurtiçinde veya yurtdışında işlenebilecektir.

 

4- KİŞİSEL VERİLER’E İLİŞKİN SAHİP OLUNAN HAKLAR  

KVKK’un 11. Maddesi gereği, Kişisel Veri sahipleri 4B’ye başvurarak kendileri ile ilgili;

 • Kişisel Verileri’nin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel Verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel Verileri’nin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel Verileri’nin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzetilmesini isteme,
 • KVKK’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Verileri’nin silinmesini/yok edilmesini isteme,
 • Maddenin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, Kişisel Veriler’in aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhlerine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel Veriler’inin KVKK’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramaları halinde giderilmesini talep etme haklarına sahiptirler.

 

5- VERİ GÜVENLİĞİ VE BAŞVURU HAKKI

Kişisel verileriniz teknik ve idari tedbirler çerçevesinde korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, tekonolojik imkanlar da gözüne alınarak olası risk ve tehditlere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://buketsozan.com/” internet adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu”nu doldurararak;

 • Hakkı Yeten Cad. Selenium Plaza No:10/C Kat: 5, 34349 Beşiktaş İstanbul adresine bizzat teslim edebilir,
 • Noter kanalıyla gönderebilir,
 • sozan@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik ya da mobil imzalı olarak, kayıtlı elektronik posta adresi veya sistemimizde kayıtlı elektronik e-posta adresiniz aracılığıyla iletebilirsiniz.

 

 Veri Sahibi

 Ad Soyad

İmza

(isim ve soyisim elle yazılıp imzalanacak)